Humidade e Conservación do fogar

Soluciones garantizadas contra la humedad

900 897 841

Teléfono gratuito

Tratamiento antihumedad para la correcta conservación de su hogar

A humidade pode poñer en serio perigo o seu fogar. Se ten un problema de humidade por filtración proveniente do chan, afectará á estrutura da súa vivenda causando graves danos. Se a humidade provén da cimentación, debilitará as paredes e chegará a afectar á instalación eléctrica. Se a humidade débese a unha filtración da terraza, as placas estruturais afectadas deterioraranse rapidamente. E se a humidade é debida a un problema de condensación, sufrirá dano nos seus aveños, na súa roupa e, sobre todo, na súa saúde.

A humidade deteriora moi rapidamente unha vivenda, e supón unha desvalorización moi importante do seu valor. Porque a humidade é persistente, e só pode solucionarse contando con expertos especializados e aplicando técnicas profesionais. Se non aplica unha técnica correcta, a humidade volverá. Se se limita a tapar os efectos da humidade, volverán. Porque seguirá habendo choiva, o terreo seguirá húmido e os usuarios da vivenda seguirán facendo a súa vida normal que xera humidade ambiental. Por iso é importante acabar coa humidade de raíz, desde a súa orixe, de modo profesional e coas mellores técnicas. E iso facemos en SECAMAX.

Técnicas de vangarda, grandes profesionais con ampla experiencia e os mellores materiais ao servizo do seu fogar, da súa familia e do seu peto.

É imposible realizar unha correcta conservación dunha vivenda se non se atallan os problemas de humidade. Desde SECAMAX poñeremos á súa disposición os nosos medios para acabar coa humidade na súa vivenda e axudarlle a conservala de modo correcto. Pique aquí e póñanse en contacto connosco, a súa casa agradecerallo.

Humidade e Conservación do fogar